Alternatief voor hoger beroep

Als je advocaat meent dat hoger beroep niet zinvol is, kan je dan nog iets anders doen? Ja, dat is denkbaar maar het hangt helemaal af van de feiten en omstandigheden van de zaak. In ieder geval moet de beroepstermijn voor het hoger veilig gesteld worden (door tijdige de appeldagvaarding uit te brengen) voor het geval later alsnog het hoger beroep ingezet kan worden, bijvoorbeeld als er meer informatie of bewijs voor handen is of wellicht nog een nieuwe vordering is of een andere schuldeiser die mee wil doen.

Advies advocaat rechtszaak

Kort geding over bewijsmateriaal

In dien er na de uitspraak van de rechtbank zich een spoedeisende situatie voordoet, dan zou een vordering in kort geding ingesteld kunnen worden. Bijvoorbeeld een vordering om bewijs te verkrijgen dat de tegenpartij onder zicht. Dat is een vordering ex  artikel 843a Rv. Als je een rechtmatig belang hebt (bijvoorbeeld als je eerder een overeenkomst met de tegenpartij hebt gehad) dan kan je vorderen dat de tegenpartij inzage geeft in bepaald stukken, desnoods op straffe van een dwangsom van de voorzieningenrechter. Natuurlijk zijn ook andere vorderingen in kort geding denkbaar als er spoedeisend belang is. Ook tijdens een rechtszaak kan een voorlopige voorziening gevorderd worden in kort geding.

Bewijsbeslag leggen

Uit de procedure bij de rechtbank kan ook blijken dat de tegenpartij bepaald informatie achterhoud. Het is mogelijk om conservatoir bewijsbeslag te leggen in – met name – intellectuele eigendomszaken, dus computerbestanden, of bestand waar auteursrecht op rust. Maar op (papieren) boekhouding kan beslag gelegd worden. Nadat de advocaat toestemming van de voorzieningenrechter heeft gekregen voor het bewijsbeslag  neemt een deurwaarder bij een tegenpartij een of meer computers of andere gegevensdragers, in beslag. Een gespecialiseerde ICT-er zal dan een kopie maken van de inhoud van de in beslag genomen computer. Die gegevens gaat naar een beheerder. De rechter bepaald wat er onderzocht mag worden van het in beslag genomen bewijsmateriaal.

Deskundigenonderzoek

Uit de procedure bij de rechtbank kan ook volgen dat het geschil vast is gelopen op technische issues. Het kan daarom zinvol zijn alsnog een deskundige opdracht te geven relevantie technische kwesties te laten onderzoeken. De rechtbank kan ook een deskundige benoemen. De advocaat zal daartoe een verzoekschrift indien bij de rechtbank. Als de deskundige door de rechtbank wordt benoemd zal hij na betaling van het voorschot op de kosten zijn onderzoek starten. De deskundige dient het onderzoek uit te voeren volgens  de richtlijn van de rechtbank. Doorgaans ontvangt de advocaat eerst het concept-rapport van de deskundige en kan er commentaar geleverd worden op het concept. In de praktijk wordt het oordeel van een deskundige benoemt door de rechtbank vaak gevolgd door de rechter.

Nieuwe procedure starten bij de rechtbank

In sommige rechtszaken wordt de procedure ingehaald door de feiten. Tussen partijen gebeurt van alles; er zijn nieuwe ontwikkelingen. Als uiteindelijk de rechtbank uitspraak heeft gedaan dan is de procedure achterhaald door de realiteit. Dan kan zich de situatie voordoen dat je advocaat opnieuw een bodemprocedure start omdat er veel nieuwe feiten en omstandigheden zijn en ook ander vorderingen instelt. Je kan niet op basis van dezelfde feiten weer dezelfde vorderingen instellen zoals in de eerste procedure gevorderd. Wellicht kan een nadere partij die ook een vordering heeft op je tegenpartij een vordering aan je overdragen (cederen). Dat werkt niet, dan ben je niet-ontvankelijk. En soms kan het mogelijk een ander partij (mede) gedagvaard worden als sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid. Bespreek daarom altijd nieuwe ontwikkelingen de zaak met je advocaat om te kijken of dat nieuw licht werpt op je juridische positie.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s