Hoger beroep rechters

Hoger beroep wordt behandeld door een andere rechters dan de eerste rechter bij de rechtbank die in de zaak uitspraak heeft gedaan. Van een civiele uitspraak gaat  u in hoger beroep bij het Gerechtshof. De rechters heten dan raadsheren (de vrouwelijke rechters ook). Er zijn voor andere rechtsgebieden andere gerechtelijke instanties die zaken in hoger beroep (appel) behandelen. Deze zaken zijn eerder in eerste instantie door de rechtbank behandeld. Deze hoger beroep instanties ofwel appelcolleges vermeld ik hieronder.

Gerechtshof Amsterdam
Gerechtshof Amsterdam

Rechters in hoger beroep; het Gerechtshof

De vier (tot 2013 vijf) gerechtshoven  behandelen verschillende soorten zaken in hoger beroep: civiele zaken (zoals zakelijke conflicten en familiezaken, bijvoorbeeld rond echtscheidingen); strafzaken (misdrijven en overtredingen) en (sinds 2005) belastingzaken; op deze website gaat het over hoger beroep in civiele zaken bij het gerechtshof; bij deze appelprocedures bij het Gerechtshof is bijstand door een advocaat verplicht.

Andere hoger beroep instanties

– de Centrale Raad van Beroep (CRvB) behandelt in hoger beroep zaken op het gebied van de sociale zekerheid (tegen beslissingen van uitkeringsinstanties) en het ambtenarenrecht;

– de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ook wel de Afdeling genoemd) behandelt hoger beroepen in zaken op het gebied van ruimtelijke ordening, vergunningen,handhaving e.d. en vreemdelingenzaken; dit betreft bestuursrechtspraak.

– het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) behandelt enige specifieke typen zaken (mededinging, telecommunicatie, post) in hoger beroep. Daarnaast behandelt het CBb ook beroepen tegen besluiten van overheden en publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties op het gebied van het sociaal-economisch bestuursrecht.