Second opinion hoger beroep

Hoger beroep second opinion

De uitspraak van de rechtbank, en dan bedoel ik de civiele rechter, kan tegenvallen. U kunt de uitspraak met uw advocaat bespreken en hem vragen wat de kansen zijn in hoger beroep. Ik weet echter uit de praktijk dat het prettig is om een andere (gespecialiseerde) advocaat om zijn mening vragen. Zo’n second opinion helpt u om beter de beslissing te nemen of hoger beroep zinvol is. Mijn kantoor geeft regelmatig een second opinion over een rechtszaak. Daarvoor wordt doorgaan een vast bedrag afgesproken zodat u op voorhand weet wat de kosten zijn van de second opinion.
second-opinion-advocaat

Procesadvies advocaat hoger beroep

De second opinion van een andere advocaat kan ook om een andere reden gevraagd worden, bijvoorbeeld omdat de nadere partij in hoger beroep gaat en u wilt weten of u dat ook moet doen; of dat u niet ‘meedoet’ aan het hoger beroep. Ook kan de second opinion advocaat meedenken voor een andere strategie, bewijsvoering, het horen van getuigen of het inhuren van een deskundige voor de beroepsprocedure. Indien het in het hoger beroep aankomt op een specifieke juridisch geschilpunt dan kan nader jurisprudentieonderzoek nodig zijn om een goed procesadvies te kunnen geven.

second-opinion-advocaat-01

Advocaat advies hoger beroep vragen

Vraag tijdig de advocaat second opinion te geven want de beroepstermijn is 3 maanden en het bestuderen van uw zaak en het advies neemt de nodige tijd in beslag. Alle processtukken (de dagvaarding, conclusie en akten) alsmede tussenvonnis(sen) en einduitspraak zij nodig voor het geven van de hoger beroep second opinion.

Mail uw vraag of vraag een second opinion via advocaat hoger beroep.

Advertenties