Second opinion hoger beroep

Hoger beroep second opinion

De uitspraak van de rechtbank, en dan bedoel ik de civiele rechter, kan tegenvallen. U kunt de uitspraak met uw advocaat bespreken en hem vragen wat de kansen zijn in hoger beroep. Ik weet echter uit de praktijk dat het prettig is om een andere (gespecialiseerde) advocaat om zijn mening te vragen. Een second opinion van een advocaat helpt u om beter de beslissing te nemen of hoger beroep zinvol is. Mijn kantoor geeft regelmatig een second opinion over een rechtszaak. Daarvoor wordt doorgaan een vast bedrag afgesproken zodat u op voorhand weet wat de kosten zijn van de second opinion.
second-opinion-advocaat

Procesadvies advocaat hoger beroep

De second opinion van een andere advocaat kan ook om een andere reden gevraagd worden, bijvoorbeeld omdat de nadere partij in hoger beroep gaat en u wilt weten of u dat ook moet doen; of dat u niet ‘meedoet’ aan het hoger beroep. Ook kan de second opinion advocaat meedenken voor een andere strategie, bewijsvoering, het horen van getuigen of het inhuren van een deskundige voor de beroepsprocedure. Indien het in het hoger beroep aankomt op een specifieke juridisch geschilpunt dan kan nader jurisprudentieonderzoek nodig zijn om een goed procesadvies te kunnen geven.

second-opinion-advocaat-01

Advocaat advies hoger beroep vragen

Vraag tijdig de advocaat second opinion te geven want de beroepstermijn is 3 maanden en het bestuderen van uw zaak en het advies neemt de nodige tijd in beslag. Alle processtukken (de dagvaarding, conclusie en akten) alsmede tussenvonnis(sen) en einduitspraak zij nodig voor het geven van de hoger beroep second opinion.

Second opinion via rechtsbijstandverzekering

Als je verzekert bent bij een rechtsbijstandverzekering dan heb je ook recht op een second opinion van een advocaat. Dat is doorgaans in de polis van de rechtsbijstandsverzekering vermeld. De verzekerde heeft het recht een advocaat de second opinion te laten maken; de verzekering dient de kosten van de second opinion te voldoen. Je hebt het recht om zelf en advocaat te kiezen, dat hoeft geen advocaat te zijn die de verzekering voordraagt. De second opinion hoeft overigens niet hoger beroep te betreffen; dat kan ook de haalbaarheid van de zaak zijn om die voor de (eerste) rechter te brengen.

Mail uw vraag of vraag over een second opinion via advocaat hoger beroep.