Tijdsduur hoger beroep

Hoger beroep tegen uitspraak van de rechtbank vangt aan met de appeldagvaarding die de advocaat zal opstellen. In de dagvaarding (ook wel procesinleiding) hoeft de advocaat de gronden (bezwaren) van het beroep nog niet op te nemen. De deurwaarder betekent de dagvaarding binnen de beroepstermijn aan het adres van de de tegenpartij of diens advocaat.

Rechters in hoger beroep

Termijnen bij instellen hoger beroep

Degene die gedaagd wordt in hoger beroep heet geïntimeerde. Degene die in appel gaat heet appellant. Er wordt gedagvaard tegen een bepaalde datum die genoemd is in de appeldagvaarding. De dagvaarding (ook wel procesinleiding) wordt uitgebracht door de deurwaarder of u krijgt een oproep van het gerechtshof te verschijnen. Op de procedure bij het Gerechtshof is het Procesreglement van toepassing. Per 1 september 2018 geldt het Procesreglement voor digitaal procederen Gerechtshof (KEI). Daarin is opgenomen welke termijn gelden en welke handelingen de appelrechter en advocaten in hoger beroep kunnen verrichten.

Gerechtshof houdt van iedere rechtszaak agenda bij met strikte termijnen
Gerechtshof houdt van iedere rechtszaak agenda bij met strikte termijnen

Indienen van processtukken bij het Gerechtshof

Op die datum wordt de appeldagvaarding door de advocaat aangebracht. De zaak inhogr beroep komt daarmee in de agenda van het gerechtshof en krijgt ook een zaaknummer. De advocaat in hoger beroep  kan de electronische agenda van het gerechtshof raadplegen. Het gerechtshof verleent dan zes weken uitstel voor het indienen van de Memorie van Eis door de advocaat van de appellant. Van die termijn kan alleen zes weken uitstel worden verleend als de advocaat van de appellant en de geïntimeerde dat gezamenlijk doen. Het gerechtshof kan echter ook bepalen dat direct een zitting (een comparitie) moet plaatsvinden.

Verweer voeren in hoger beroep

Als de Memorie van Eis is ingediend door de appelalant dan wordt zes weken uitstel verleend voor het indienen van het verweer van de geïntimeerde. Dat verweer, de Memorie  van Antwoord, dient ook door een advocaat ingediend te worden. Ook van die termijn kan bij gezamenlijk verzoek van de advocaten uitstel worden verleend. De geïntimeerde kan zelf ook nog in hoger beroep gaat tegen (een onderdeel van ) de uitsprak van de rechtbank (incidenteel appel). Dan voert de advocaat een of meer grieven aan tegen de uitspraak waarvan hoger beroep is ingesteld. Alleen om een belangrijke reden wordt uitstel verleend aan de advocaat voor het indienen van een processtuk. Alvorens de zaak voor uitspraak in de agenda wordt gezet kunnen de advocaten kunnen nog pleidooi vragen.

Digitaal procederen

In 2018 zal het procederen volledig digitaal worden, als de automatisering lukt, en dat is nog de vraag. Alle processtukken en correspondentie gaan dan alleen nog maar per email en digitaal. Dat gaat via een portal met de rechtbanken en gerechtshoven. Alle advocaten kunnen via het digitale systeem communiceren met justitie. Ook bewijsmateriaal wordt digitaal ingediend. Daaronder begrepen ook (opgenomen)getuigenverklaringen. Lees hier meer over het digitaal procederen.

Uitspraak hoger beroep: arrest van het Gerechtshof

Daarna kan de zaak in hoger beroep voor uitspraak (arrest) komen te staan. Dat kan een tussenuitspraak zijn of een einduitspraak. De rechter kan een zitting gelasten of een getuigenverhoor.

De duur van de procedure in hoger beroep hangt mede af van de complexiteit van de zaak. Een appelprocedure grofweg tussen de 6 – 12 maanden duren. Bij ingewikkelde rechtszaken kan dat ook langer duren. Bij hoger beroep van een kort geding ook korter. Een advocaat gespecialiseerd in hoger beroep kan vooraf een inschatting geven over de duur van de procedure in hoger beroep.

Uitstel uitspraak hoger beroep

Nadat de processtukken zijn ingediend en (mogelijk) en zitting heeft plaats gevonden, dan wordt de zaak in de agenda van het Gerechtshof genoteerd voor uitspraak. Dat is de datum van arrest, de uitspraak van het Gerechtshof in hoger beroep. In de praktijk wordt de geplande datum van uitsprak vaak uitgesteld. Dat gebeurt telkens met perioden van zes weken. De advocaat kan dat zien in de electronische agenda van het gerechtshof. Dat kan te maken met de werkdruk van de rechters bij het Gerechtshof of de complexiteit van de rechtszaak in hoger beroep. Er is geen wettelijke termijn waarin het Gerechtshof uitspraak moet doen.

9 reacties

 1. Geachte heer,

  Bedankt voor de informatie op uw website. Ik heb hier een vraag over, mijn advocaat heeft mij namelijk een week voor datum van de appeldagvaarding aangegeven dat hij mij niet langer wil bijstaan. De procedure is volgens hem kansloos, terwijl hij de deurwaarder al maanden twee maanden geleden de dagvaarding heeft uitgebracht.

  Is het mogelijk om (zonder advocaat) in persoon op een appeldagvaarding te verschijnen en binnen de zes weken uitstel een nieuwe advocaat in te schakelen?

  Met vriendelijke groet,

  E.

  • U kunt niet zonder advocaat procederen bij het gerechtshof. Op de dagvaarding is de datum gemeld waarop is gedagvaard. Voorafgaand aan die datum moet de dagvaarding door uw advocaat aangebracht worden met een daartoe bestemd formulier. Daarmee wordt het hoger beroep op de agenda (de rol) van het gerechtshof gezet en start daarmee het hoger beroep. Het griffierecht wordt in rekening courant geboekt bij uw advocaat. Als de dagvaarding niet wordt aangebracht dan verspeelt u het recht op hoger beroep. U kunt met uw advocaat afspreken dat hij de dagvaarding aanbrengt en dat u een andere advocaat zoekt. Ook indien de dagvaarding al is aangebracht bij het Gerechtshof kunt u aangeven dat u een andere advocaat wilt inschakelen.

  • Als een dagvaarding niet is aangebracht dan kan wellicht nog een herstelexploot uitgebracht worden om alsnog het hoger beroep aanhangig te maken.
   verder kan ik er zonder de feiten te kennen niets over zeggen.

 2. Hoe vaak mag de Rechtbank in hoger beroep een arrest(zonder opgave van redenen) uitstellen? Nu verschillende malen meegemaakt dat de rechtbank geen arrest heeft gewezen maar weer(!) zijn arrest heeft verwezen naar de volgende rolzitting. Staan hier termijnen voor?

 3. Er is geld uitgeleend aan een derde (wat zwart op wit staat) maar nooit is terugbetaald. Hiervoor is een rechtszaak aangespannen. Nu bij een hoger beroep zou de uitspraak op 7 februari jl. zijn maar na stressvolle maanden, weken en dagen wordt op 7 februari door de advocaat gezegd dat het is uitgesteld tot augustus. Mag dit zomaar? Hoe kun je je nog ergens op vastpinnen?

  • Ik heb zelf in een hoger beroep eenzelfde brief gehad. Het gerechtshof in kwestie heeft kennelijk een capaciteitsprobleem om de lopende zaken weg te werken. Dat is wat ik er van heb vernomen. Dat is heel vervelend voor alle betrokken partijen die op de uitspraak zitten te wachten. U kunt er zeker van zijn dat de rechters hier zelf ook niet blij mee zijn. De rechter kan inderdaad de uitspraak uitstellen hoewel een half jaar wel uitzonderlijk lang is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s