Ontslag in hoger beroep ongedaan gemaakt

In hoger beroep kan de rechter ontslag ongedaan maken. De arbeidsovereenkomst moet dan door de werkgever hersteld worden. De werkgever heeft de werknemer in deze zaak geen eerlijke kans geboden in het verbetertraject. What happened?

Hoger beroep uitspraak kantonrechter

Hoger beroep ontslagzaak

In een arbeidsgeschil kan de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbinden. In dit geschil was de werknemer deels afgerekend op werkzaamheden die niet de zijne waren. De werknemer was door ziekte uitgevallen (onder meer in verband met hoge bloeddruk en spanningsklachten van het verbetertraject). Op 5 december 2016 is de werknemer hersteld verklaard. Op diezelfde datum van heeft de advocaat van het Hotel waar hij werkte een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter ingediend.

Arbeidszaak in hoger beroep opnieuw behandeld

De kantonrechter heeft het arbeidsgeschil beoordeeld. In de beschikking stelt de kantonrechter dat de werknemer onvoldoende functioneert en dat het Hotel in voldoende mate de gelegenheid heeft geboden zich te verbeteren (hoewel de werknemer zicht niet zorgvuldig behandeld voelde). Daarmee is niet het gewenste resultaat bereikt en herplaatsing van de werknemer in een andere functie was niet mogelijk. De kantonrechter heeft ontbinding van de de arbeidsovereenkomst uitgesproken en transitievergoeding bepaald op € 19.528 bruto. De advocaat van de werknemer heeft hoger beroep aangetekend.

Rechtsbescherming werknemer in hoger beroep

In hoger beroep over het ontslag denkt het Hof er anders over. Het hoger beroep moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van het wettelijk kader. De arbeidsovereenkomst kan alleen kan worden ontbonden indien daarvoor een redelijke grond bestaat. Onder een redelijke grond wordt verstaan de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten gevolge van ziekte of gebreken van de werknemer. De werkgever moet de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid hebben gesteld zijn functioneren te verbeteren en de ongeschiktheid mag niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer of voor de arbeidsomstandigheden. Of sprake is van disfunctioneren hangt af van de mate van concreetheid en onderbouwing van de stellingen van de werkgever in samenhang met de mate van concreetheid en onderbouwing van de betwisting van de werknemer en van het aanwezige bewijsmateriaal (Hof Den Haag 5 juli 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2430).

Scholing en verbetertraject werknemer in hoger  beroep door rechter getoetst

De rechter in hoger beroep oordeelt dat het Hotel heeft kunnen oordelen dat sprake was van onvoldoende functioneren van werknemer in zijn functie. In het verbeter traject zijn onzorgvuldigheden geslopen volgens de rechter in hoger beroep. Die (nieuwe) werkzaamheden waren niet vermeld bij de ‘leerdoelen’  in het verbetertraject. De werknemer werd daar wel voor ingeroosterd. officiële waarschuwingen gekregen voor gedragingen zijn gemotiveerd betwist. Serieuze en structurele begeleiding die gericht op verbetering van het functioneren van de werknemer ontbrak. De rechter in hoger beroep vindt het ontslag onterecht: er is daarom geen sprake van een redelijke grond voor ontbinding van het arbeidscontract als bedoeld in artikel 7:669 lid BW.

Vernietiging uitspraak kantonrechter over ontslag in hoger beroep

De rechter in hoger beroep veroordeelt het Hotel  de arbeidsovereenkomst met de werknemer te herstellen met ingang van 1 mei 2017, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- per dag voor iedere dag dat Hotel nalaat om aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van € 100.000,-.

Het hof heeft in hoger beroep duidelijk gemaakt dat in deze arbeidszaak een redelijke grond voor ontslag ontbreekt. Een verbetertraject moet een werknemer echt de gelegenheid bieden om zijn functioneren te verbeteren en dient geen  schijnprocedure te zijn van de werkgever.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s