Winkeliers in hoger beroep

Een winkelier heeft soms te maken met de verhuurder en een winkeliersvereniging, of de Vereniging van Eigenaars in een winkelcentrum en het management van het winkelcentrum. De belangen van een winkeleigenaar en de vastgoedeigenaar botsen soms. En dat leidt ook tot procedures in hoger beroep.

Geschil winkelcentrum winkelier Vereniging van Eigenaars VvE

Geschil winkeliers voor de rechter

De rechter moet vaak een knoop doorhakken in een geschil. Dat betekent dat één partij ontevreden is met de uitspraak en in hoger beroep gaat. Een rechter kan vaak niet beide partijen tevreden stellen in een uitspraak. In een winkelcentrum of winkelstraat spelen de belangen van de individuele winkeliers, hun gezamenlijk belang en het belang van de vastgoedeigenaar. Geschillen over winkels kunnen gaan over openingstijden, (gezamenlijke) investering van winkeliers, renovatie, promotiebijdragen, brancheverdeling, e.d.

Geschil Vereniging van Eigenaren en winkeliers

In een winkelcentrum in Groningen (De Paddepoel) is er een geschil over openingstijden. De Vereniging van Eigenaars heeft bepaald dat er ruimere openingstijden gelden; donderdag tot 21.00 uur en zondagsopening. Daar zijn een aantal winkeliers het niet me eens aangezien zijn personeelstekort hebben of het niet rendabel is om open te gaan. Er kan wel ontheffing aangevraagd worden voor zondagsopening bijvoorbeeld uit religieuze overwegingen. Op BNR radio heb ik antwoord gegeven op vragen over geschil van de winkeliers met VvE in Groningen.

Boete winkelier wegens openingstijden winkelcentrum

Er is ook al hoger beroep aangetekend in het geschil van de winkeliers met de Vereniging van Eigenaren. Een van de winkeliers weigerde op donderdagavond langer open te blijven en ging ook niet op zondag open. Dat leverde hem een boete van EUR 500 per week op. De boete stond in het huishoudelijk reglement waar alle winkeliers n het winkelcentrum aan gebonden zijn. En huurder via hun huurcontract. De verhuurder was een procedure tegen de winkeliers als huurder gestart en de verbeurde boetes werden toegewezen door de rechter.

Geschil Vereniging van Eigenaren VvE advocaat

Opzegging lidmaatschap winkeliersvereniging

De winkelier die ook eigenaar is van de winkelruimte is automatisch lid van de VvE. Dat lidmaatschap is niet opzegbaar. Daarnaast kan er ook nog een ondernemersvereniging zijn of een winkeliersvereniging. In een (notariële) akte kan vastgelegd zijn dat een koper (winkelier) bijvoorbeeld verplicht lid is van een ondernemersvereniging of winkeliersvereniging. Dat (opgedrongen) lidmaatschap  kan opgezegd worden. Er geldt vrijheid van vereniging. Een lidmaatschap van een vereniging tegen niet de wil van een lid kan plaatsvinden. Een lid van een vereniging kan dus niet verplicht worden, ook niet in een notariële akte of contract, om lid te blijven. Het lid kan derhalve rechtsgeldig opzeggen.

Wijziging bestemming winkel

In het huurcontract van winkelruimte in bepaal wat voor winkel er geëxploiteerd moet worden. In de bestemmingsclausule staat bijvoorbeeld: speciaalzaak tabakswaren. Daar ging het bijvoorbeeld over in een uitspraak over geschil over in een winkelcentrum in Rijswijk. Er is dan toestemming nodig van de verhuurder om de bestemming te veranderen. Dat heeft te maken met brancheverdeling in het winkelcentrum. Die zal de winkeliersvereniging bij voorkeur willen handhaven als het winkelcentrum een succes is. In beginsel kan alleen de eerste 6 jaar een nieuw winkelcentrum een bindende brancheverdeling hebben. Daarna wordt het vrijgelaten. Komt de klad in het winkelcentrum en ontstaat er leegstand dan is de brancheverdeling moeilijk te handhaven.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s