Geschil huur in hoger beroep

Ik krijg vaak de vraag hoe het kan dat in hoger beroep de rechters tot een andere uitspraak komen. Daar is geen algemene verklaring voor. Wel is het zo dat in hoger beroep de zaak door betere en extra informatie aan de rechters beter uit de verf komt. Een in hoger beroep gespecialiseerde advocaat zorgt daar voor. Een voorbeeld.

rapport deskundige in hoger beroep procedure

Huurgeschil: uitspraak kantonrechter in hoger beroep beoordeelt

In hoger beroep vorderde de advocaat van de verhuurder de uitspraak inzake schadevergoeding aan de huurder te vernietigen. Sprinklerinstallatie in nieuw opgeleverde winkelruimte die te laag en moest daarom hoger worden aangebracht. Het gebrek werd verholpen maar nadien waren er lekkages door de sprinklerinstallatie en de huurder leed schade. Is die waterschade voor rekening van de huurder of van de verhuurder?
aansprakelijkheid-waterschade

Hoger beroep over waterschade huurder

De huurder stelt dat door het losschieten van een koppeling in de sprinklerinstallatie de lekkages zijn ontstaan, die de waterschade tot gevolg hebben gehad. In dit verband stelt huurder Intersport voorts dat de bij de vooroplevering geconstateerde te lage ophanging van de sprinklerinstallatie niet op een deugdelijke wijze is gerepareerd. Kortom huurder stelt dat verhuurder toerekenbaar tekort is geschoten in haar verplichtingen uit de huurovereenkomst van de winkelruimte. De rechter van de rechtbank oordeelde  bij eindvonnis dat Intersport terecht was toegelaten te bewijzen dat het reeds aanwezige gebrek, de sprinklerinstallatie die te laag was aangebracht, niet dan wel onvoldoende was hersteld. De consequentie verbonden aan de gebrekkige installatie, waterschade, leidt tot  schadevergoeding van de door het gebrek veroorzaakte schade. De verhuurder gaat echter in hoger beroep.

Gerechtshof vernietigt uitspraak rechtbank

Naar het oordeel van het hof dient  als vaststaand aangenomen te worden dat de sprinklerinstallatie na het verhangen op de juiste hoogte en voorafgaand aan de oplevering ervan op 20 december 2007 is afgeperst en door de daartoe aangewezen certificerende instantie in orde is bevonden. Dit betekent dat het gebrek dat zich bij de vooroplevering had voorgedaan en waarmee de verhuurder toen bekend was in de zin van de Algemene Bepalingen, te weten de te lage bevestiging van de sprinklerinstallatie, nadien is verholpen doordat de installatie op de juiste hoogte is bevestigd en dat de installatie bij de oplevering ervan in orde was bevonden.

grondwaterschade

Uitsluiting aansprakelijk in hoger beroep geldig

De verhuurder kan zich  met betrekking tot de nadien opgetreden lekkages aan de installatie met vrucht kan beroepen op de exoneratieclausules (uitsluiting van aansprakelijkheid) van de artikel 11.6 en 11.8 van de Algemene Bepalingen. Wat de precieze oorzaak van de lekkages in januari 2008 is geweest, behoeft voor de beoordeling van de vorderingen van Intersport bij deze stand van zaken niet nader onderzocht te worden. Dit betekent dat de grieven van de verhuurder tegen het eindvonnis van 24 april 2013 slagen en dat dit vonnis vernietigd dient te worden.
DE LES UIT DEZE ZAAK: Uit deze zaak blijkt dat de rechter in hoger beroep het bewijs anders kan beoordelen en daarmee tot een ander oordeel komt dat de rechter van de rechtbank. Het hoger beroep werd met succes ingesteld.

Uitspraak in hoger beroep over waterschade sprinklerinstallatie

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s