Termijn hoger beroep gerechtshof

Als u in hoger beroep wilt gaan van een uitspraak van de rechtbank gaat u dan tijdig naar een advocaat. U kunt niet zelf van een civiele uitspraak in hoger beroep bij het gerechtshof, dat moet een advocaat voor u doen. Heel belangrijk: het beroep moet binnen de beroepstermijn ingediend worden. In VvE zaken is de beroepstermijn 1 maand en ook in pachtzaken. Let derhalve op korte beroepstermijnen die voor de specifieke uitspraak gelden. Lees ook: beroepstermijn.

Hoger beroep advocaat

Beroepstermijn in civiele rechtszaak is drie maanden

Aan de standaard termijn voor hoger beroep (3 maanden) tegen een gewone uitspraak van de rechtbank wordt strikt de hand worden gehouden (zie HR 21 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:413). Alleen bij  onder bijzondere omstandigheden een uitzondering worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld administratieve fouten ofwel apparaatsfouten na instellen hoger beroep (vergelijk HR 23 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AN8489, NJ 2005, 465; HR 24 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH3192, NJ 2009, 488 en HR 27 mei 2011, ECLI:NL:HR: 2011:BQ0510, NJ 2012, 626).

Rechter toetst ambtshalve of hoger beroep tijdig is ingesteld

In de zaak van 22 april 2014 (ECLI:NL:GHARL:2014:3132) was sprake van niet-ontvankelijkheid wegens overschrijding appeltermijn. Beroep op apparaatsfout (vergelijk HR 28 november 2003, NJ 2005, 465) niet gehonoreerd. Het gerechtshof zet het nog ven op een rij:
“Rechtsmiddelentermijnen zijn van openbare orde en moeten door de rechter ambtshalve worden toegepast. In het belang van een goede rechtspleging moet duidelijkheid bestaan omtrent het tijdstip waarop een termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel aanvangt en eindigt, en aan rechtsmiddelentermijnen moet strikt de hand worden gehouden (zie recent HR 21 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:413).

Alleen in bijzondere gevallen afwijking van de beroepstermijn

Op laatstgenoemd uitgangspunt kan slechts onder bijzondere omstandigheden een uitzondering worden gemaakt, zoals in het geval van zogenoemde apparaatsfouten (vergelijk HR 28 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AN8489, NJ 2005, 465NJ 2005/465; HR 24 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH3192, NJ 2009, 488NJ 2009/488 en HR 27 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ0510, NJ 2012, 626NJ 2012/626).”
Deze uitspraken over hoger beroep zijn te vinden op www.rechtspraak.nl

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s