Bewijs leveren in hoger beroep

In hoger beroep is een algemeen bewijsaanbod, dat is het aanbod van een partij al haar stellingen te bewijzen, al snel onvoldoende. Dat aanbod van bewijs moet door de advocaat in hoger beroep specifiek en concreet gedaan worden. Ook kan het zijn dat bewijs door de rechtbank niet in aanmerking is genomen of een bewijsaanbod is gepasseerd. Dat kan juist reden zijn in hoger beroep te gaan.

rapport deskundige in hoger beroep procedure

Bewijs in hoger beroep van cruciaal belang

In hoger beroep wordt van de appellant ook meer verlangd wordt dan in eerste aanleg. De partij die in hoger beroep bij strijd over de feiten getuigenbewijs aanbiedt dient daartoe (en dat aanbod aan de wettelijke vereisten voldoet) te worden toegelaten door de appelrechter, ook als de advocaat  in hoger beroep een nieuw getuigenverhoor vraagt, teneinde een meer volledig tegenbewijs te leveren dan zij in eerste aanleg geleverd had.
Logo Nederlandse Advocatenorde

Zorg met advocaat voor goede bewijslevering in hoger beroep

De vraag of een bewijsaanbod voldoende specifiek is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Daarbij beoordeelt de rechter, mede in verband met de eisen van een goede procesorde zal moeten letten op de wijze waarop de discussie tussen partijen zich heeft ontwikkeld en het stadium waarin de procedure verkeert. In hoger beroep wordt van een partij die bewijs door getuigen aanbiedt, verwacht dat zij voldoende concreet aangeeft op welke van haar stellingen dit bewijsaanbod betrekking heeft en, voor zover mogelijk, wie daarover een verklaring zouden kunnen afleggen. Niet wordt verlangd dat daarbij ook wordt aangegeven wat daarover door getuigen zal kunnen worden verklaard.

De advocaat kan in hoger beroep specifiek (nieuw) bewijs aanbieden

De advocaat kan echter wel specifiek aangeven wat een getuige kan verklaren. Indien reeds getuigen zijn gehoord of schriftelijke verklaringen van getuigen zijn overgelegd, dan zal nader moeten worden aangegeven door de advocaat in hoger beroep in hoeverre de getuigen meer of anders kunnen verklaren dan zij al gedaan hebben. Dat is een belangrijke taak voor de advocaat in hoger beroep. De rechter mag in hoger beroep echter niet op grond van zijn waardering van de reeds afgelegde verklaringen of de inhoud van de schriftelijke verklaringen aan een bewijsaanbod voorbijgaan, omdat hij daarmee ten onrechte vooruit zou lopen op het resultaat van de bewijsvoering die nog moet plaatsvinden.

Schadevergoeding in hoger beroep

Degene die schadevergoeding eist moet als hoofdregel stellen en bewijzen dat er tussen de aansprakelijkheid vestigende gebeurtenis en de schade een causaal verband bestaat, in de vorm van conditio sine qua non. Dat is een alles of niets situatie: afhankelijk van het slagen van de bewijsopdracht blijft de schade geheel voor rekening van ofwel de eiser ofwel de gedaagde. Dat kan onbillijk zijn in gevallen van onzekerheid over de oorzaak van de schade.’

Proportionele aansprakelijkheid

Door de Hoge Raad voor dergelijke gevallen de rechtsregel van proportionele aansprakelijkheid aanvaard, waarbij de schadevergoedingsplicht correspondeert met de kans dat de schade is veroorzaakt door de aansprakelijkheid vestigende gebeurtenis. De Hoge Raad stelt wel voorwaarden voor de toepassing van de rechtsregel. De rechtspraak op dit onderwerp ontwikkelt zich. In hoger beroep zal de rechter de laatste rechtspraak van de Hoge raad volgen.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s