Kans van slagen hoger beroep

Je wil natuurlijk een inschatting van je kansen in hoger beroep hebben voordat je hoger beroep instelt. Een advocaat gespecialiseerd in hoger beroep kan de proceskansen en procesrisico’s inschatten. Het hangt van de feiten en omstandigheden van de zaak af, en de omvang van het procesdossier, of de proceskansen makkelijk in te schatten zijn of dat het juist lastig is. De advocaat die in hoger beroep de zaak doet zal sowieso het procesdossier in eerste instantie moeten bestuderen. Een goede Advocaat is nooit tevreden

Hoe worden proceskansen door de advocaat voor hoger beroep ingeschat?

Het begint bij grondig bestuderen van het dossier. De advocaat zal dan zien op welke gronden het in eerste instantie bij de rechtbank is gelopen. Er wordt een analyse gemaakt van sterke en zwakke punten van de zaak. Was er bijvoorbeeld onvoldoende bewijs van een stelling of vordering dan zal in hoger beroep nieuw bewijs aangedragen moeten worden. Indien een vordering onvoldoende is toegelicht en uitgewerkt is, dan kan dat in hoger beroep hersteld worden. ook kan de rechter bewijs ten onrechte buiten beschouwing gelaten hebben; in hoger beroep kan dat bewijs dat nadrukkelijk benoemd worden en zal de rechter daar alsnog naar moeten kijken.

Juridische of feitelijk aspecten doorslaggevend in hoger beroep?

Bij puur juridische argumentatie die tot afwijzing van de vordering heeft geleid zal jurisprudentie-onderzoek gedaan worden om aan de hand van de rechtspraak vast te stellen of de rechter in hoger beroep overtuigd kan worden van een ander oordeel, bijvoorbeeld in lijn in de rechtspraak die in eerste instantie door de rechter niet is gevolgd. De advocaat zal dan in hoger beroep duidelijk de de rechtspraak moeten citeren en aangeven waarom juist in deze zaak ook die lijn van de eerdere uitspraken gevolgd moeten worden.

Slagingskans van procedure in hoger beroep

Het is vaak moeilijk om in een percentage uit te drukken wat de kans van slagen in hoger beroep is. Dat is niet uit te rekenen. wel mag je van de advocaat verwachten dat hij het hoger beroep een goed kan geeft en dus een redelijke kans van slagen. Natuurlijk is het in sommige zaken makkelijker om te zeggen dat er zonder meer kan op succes is in hoger beroep, maar in het merendeel van de zaken licht dat genuanceerder.

Onderzoek naar kansen in hoger beroep

Veelgestelde vraag over hoger beroep is de kans op succes. Daar is onderzoek naar gedaan door het WODC. Meest recent is het onderzoek van 2016. Gebleken is dat in de helft van de zaken wel hoger beroep wordt ingesteld: civielrechtelijk hoger beroep in de jaren 2009 tot en met 2014 kwam rond de 15 000 keer per jaar voor, en wel in bijna 40% familiezaken en ruim 60% handelszaken. Ook is onderzocht op de rechter in hoger beroep de uitspraak heeft vernietigd (dus het hoger beroep gerond was) of de uitspraak heeft bekrachtigd (dus hoger beroep ongegrond was): uit de gegevens van de Raad voor de rechtspraak blijkt dat van de in 2009/2010 ingestroomde zaken het vonnis of de beschikking uit eerste aanleg in 42% van de zaken werd bekrachtigd en in 38% (deels) vernietigd. De percentages (deels) voor )gedeeltelijke)  vernietiging bedroegen respectievelijk 24% (Wet Sanering Natuurlijke Personen – wsnp), 49% (familie) en 29% (handel zonder wsnp).

Goede en kwade kansen in hoger beroep

Ook in hoger beroep geldt dat je niet weet waar de andere partij mee komt. Dat weet de advocaat die voor u optreedt ook niet. Er kunnen dus altijd risico’s in een hoger beroep procedure zitten die niet op voorhand in te schatten zijn.
Ik geef mijn klanten vaak huiswerk als zij hoger beroep overwegen. Nadenken over mogelijke nieuwe getuige(n). Is er wellicht nieuw bewijs voor handen? Heb je niets over het hoofd gezien? Kunne feiten en omstandighedn nader toegelicht worden? Of is het inschakelen van een deskundige(n) opportuun;  het (opnieuw) nazoeken van administratie of correspondentie; de mogelijkheid om de vordering in hoger beroep aan te wijzigen of op te splitsen in onderdelen kan ook soelaas bieden.

Inschatting proceskansen door advocaat in hoger beroep

Heel vaak gaat hoger beroep ook over onduidelijkheid wat partijen nu bedoeld hebben in een contract (uitleg van een contract) of wanneer iets nu onder een wettelijke bepaling van of niet. Is voldaan aan de onderzoeksplicht van de koper. Is er sprake van eigen schuld? Is er 1 oorzaak voor de schade of is er nog een andere oorzaak voor schade. En welke kosten komen voor vergoeding in aanmerking? Of is er een omstandigheid waar meer belang aan gehecht moet worden dan andere feiten en omstandigheden. Dat vergt veel inlevingsvermogen van de advocaat om daar een oordeel over te geven. En rechters kunnen feiten en omstandigheden  verschillend beoordelen en daarom is het ook goed dat je het recht hebt in hoger beroep te gaan. Vraag daarom een procesadvies om de kansen in hoger beroep beter te kunnen beoordelen.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s